• eBankNet
  • eCoroNet
  • Kartosfera

Zaloguj się

  • eBankNet
  • Kartosfera

Zmiana Regulaminu - Dyrektywa PSD2

b_320_240_16777215_00_images_PSD2_dyrektywa-psd-2.jpg

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością dostosowania regulacji bankowych do przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywa PSD2), co w znacznym stopniu zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo korzystania z produktów bankowych, Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje o zmianach w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

Zmiany wprowadzone w w/w Regulaminie dostosowują postanowienia Regulaminu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1075), uchwaloną w celu implementacji (wdrożenia) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) poprzez wprowadzenie postanowień dotyczących:

  1. silnego uwierzytelniania;
  2. zasad świadczenia usług inicjowania transakcji płatniczej oraz dostępu do informacji o rachunku
Pełna treść nowego „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, dostępna również w placówkach Banku.

Regulamin obowiązuje od dnia 05 maja 2019 r.

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, wprowadzonych w wymienionych wyżej regulacjach, mają Państwo możliwość:

  1. złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat; lub
  2. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat

Niezłożenie na piśmie w/w dyspozycji oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w w/w Regulaminie.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć