• eBankNet
  • eCoroNet
  • Kartosfera

Zaloguj się

  • eBankNet
  • Kartosfera

Informacja -Tabela oprocentowania

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dostosowania obowiązującej Tabeli oprocentowania do aktualnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce, w tym obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, Zarząd Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie informuje o wprowadzeniu zmian w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie”.

Zmieniona Tabela oprocentowania obowiązuje:

  •  w zakresie zmiany oprocentowania produktów kredytowych dla nowo udzielanych kredytów od dnia 10 czerwca 2020 roku,
  • w zakresie zmiany oprocentowania produktów depozytowych od dnia 10 czerwca 2020 roku.

Pełna treść nowej Tabeli dostępna jest w placówkach Banku oraz na naszej stronie internetowej http://bsjedrzejow.pl/.
Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, wprowadzonych w w/w Tabeli, mają Państwo możliwość:

  • złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat;
    lub
  • wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat

Niezłożenie na piśmie w/w dyspozycji oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w w/w Tabeli.
Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć