• eBankNet
  • eCoroNet
  • Kartosfera

Zaloguj się

  • eBankNet
  • Kartosfera

Informacja za 2018

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, zwany dalej „Bankiem” z siedzibą w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) z uwzględnieniem przepisów art. 111 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376)

oraz Rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach i Rekomendacji P Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu monitorowania płynności finansowej banków ogłasza w sposób ogólnie dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej z wyłączeniem informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych.  

Pełna treść dokumentu.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć