• eBankNet
  • eCoroNet
  • Kartosfera

Zaloguj się

  • eBankNet
  • Kartosfera

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne oferowane są przez Bank w ramach następujących linii oznaczonych symbolami:

  • RR – kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
  • Z – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
  • PR – kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji i udziałów,
  • K01/K02 – odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i kredyt klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • MRcsk – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.

Szczegóły w placówkach Banku i na stronie internetowej ARiMR.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć