• eBankNet
  • eCoroNet
  • Kartosfera

Zaloguj się

  • eBankNet
  • Kartosfera

Nowa wersja eBankNet

Informujemy, iż uruchomiona została nowa wersja systemu bankowości internetowej eBankNet. Zmiany w niej wprowadzone mają na celu dalsze zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemu i dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.

Komunikat techniczny:

Czytaj dalej

Zmiany w systemach bankowości internetowej

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075) wprowadza do 14 września 2019r. obowiązek tzw. silnego uwierzytelniania Użytkownika.

Czytaj dalej

Stosowany wskaźnik referencyjny

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych (…), zwanego „BMR” Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że jako wskaźnik referencyjny stosuje stawkę WIBOR 3M określoną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego 3-miesięczny okres jej obowiązywania wg notowań REUTERS. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

Czytaj dalej

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć