• eBankNet
  • eCoroNet
  • Kartosfera

Zaloguj się

  • eBankNet
  • Kartosfera

Zmiany w systemach bankowości internetowej

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075) wprowadza do 14 września 2019r. obowiązek tzw. silnego uwierzytelniania Użytkownika.

Czytaj dalej

Stosowany wskaźnik referencyjny

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych (…), zwanego „BMR” Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że jako wskaźnik referencyjny stosuje stawkę WIBOR 3M określoną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego 3-miesięczny okres jej obowiązywania wg notowań REUTERS. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

Czytaj dalej

Informacja za 2018

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, zwany dalej „Bankiem” z siedzibą w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) z uwzględnieniem przepisów art. 111 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376)

Czytaj dalej

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odrzuć